Beleid 2020

Muzikale leiding

Haydn op Zondag heeft in dirigent Benoit Debrock een nieuwe muzikale leider gevonden. Als afgestudeerd en ervaren dirigent kan hij de noodzakelijke continuïteit en adequate begeleiding van de amateur-spelers garanderen.

Doelstelling en visie

Haydn op zondag is een maandelijks project waarbij professionele musici en gevorderde amateurs bijeenkomen om binnen tweeënhalf uur een symfonie van Joseph Haydn te repeteren en uit te voeren. We willen alle 104 symfonieën van Haydn uitvoeren en zijn in 2020 op de helft.

De openbare repetitie duurt anderhalf uur en na een korte koffiepauze wordt de symfonie in zijn geheel uitgevoerd voor publiek.

Professionals en gevorderde amateurmusici 

De aanvoerdersposities bij de strijkinstrumenten en alle eerste blazers (eerste hobo, eerste hoorn, etc.) worden bezet door professionele musici. De overige posities in het orkest worden bekleed door gevorderde amateurs.

De musici kunnen zich per editie aanmelden via een email en ontvangen dan ook de bladmuziek. In tegenstelling tot de meeste grotere orkesten of verenigingen kun je er bij Haydn op zondag per editie voor kiezen om deel te nemen. In plaats van (half)jaarlijkse contributie te betalen zoals bij de meeste orkesten en verenigingen, vragen we van de amateurs een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 12,50 per editie waaraan ze deelnemen. 

Haydn op zondag onderscheidt zich op een aantal vlakken van het huidige aanbod aan orkesten: Er is een behoorlijk aantal amateurorkesten maar daarbinnen zijn de niveauverschillen vaak groot, waardoor gevorderde musici ‘wachten’ op de minder gevorderde leden. Haydn op zondag is er voor studenten en gevorderde amateurs die op zoek zijn naar gelegenheden om op zo hoog mogelijk niveau te musiceren. Door de samenwerking met professionals en de beperkte repetitietijd ontstaat een soort muzikaal snelkookpan-effect. De amateurs worden als het ware ‘opgetild’ door de professionele muzikanten en leren extra snel. De direct volgende uitvoering werkt ook motiverend, er is namelijk meteen resultaat. Regelmatig vertellen deelnemers na afloop met rode wangen dat ze het geweldig hebben gevonden.

Daarnaast repeteren de meeste orkesten (twee)wekelijks, maar is dit niet voor iedereen mogelijk (of wenselijk). Er worden niet veel kortlopende projecten op dit gebied aangeboden. Een vrijblijvende bijeenkomst als Haydn op zondag biedt dan een mooi alternatief.  Kortom, Haydn op zondag verbreedt het aanbod voor zowel gevorderde amateurmusici als het publiek

Werving van de musici (professioneel en gevorderde amateurs) gaat via het inmiddels opgebouwde netwerk en via online oproepen. Er is een vaste kern van spelers die elke editie, anderen die incidenteel meespelen.

Publiek

Haydn op zondag vindt plaats op het Entresol van Café Belcampo (in De Hallen Amsterdam). Hier is plaats voor ca. 60 stoelen. Een aantal keer per seizoen speelt het orkest in de Passage van de Hallen.  Hier is plaats voor 100 stoelen. Tevens is er ruimte voor staplaatsen. Daarmee komt het publieksaantal op ongeveer 1000.

Tijdens de openbare repetitie, die van 10.00-12.30 duurt, heeft het publiek de kans om het stuk van binnenuit te leren kennen en om de wisselwerking tussen dirigent en orkest mee te maken. Alleen naar de uitvoering komen luisteren kan natuurlijk ook.

De concerten zijn openbaar toegankelijk, maar bezoekers worden met klem gevraagd om na afllop cash of vooral via ‘tickie’ een vrijwillige bijdrage betalen. Daarmee is de toegang zeer laagdrempelig.

De doelgroepen laten zich specificeren in de volgende categorieën:

  • Gevorderde amateurmusici: als deelnemer en familie en vrienden als publiek
  • Klassieke muziekliefhebbers
  • Buurtbewoners
  • Ouders met (kleine) kinderen: een informele kennismaking met live klassieke muziek
  • Buitenlandse toeristen die de Hallen bezoeken.
  • De vaste kern van publiek van de afgelopen jaren

De korte duur en informele sfeer maakt het concert ook voor ouders met kleine kinderen (uit de buurt) een fijne activiteit voor op de zondagochtend: ze kunnen tijdens de repetitie en/of het concert een kop koffie drinken en de krant lezen terwijl de kinderen spelen in de speelhoek of luisteren, en op een laagdrempelige manier de kinderen kennis laten maken met instrumenten en live klassieke muziek.

Een andere doelgroep is klassieke muziekliefhebbers uit heel Amsterdam.

In de Hallen krijgen ook toeristen de kans krijgen dit in het buitenland zeer ongebruikelijke type concerten bij te wonen.

Een vierde doelgroep wordt gevormd door wijkbewoners, voor wie het een fijne start van de zondag is.

De familie- en vriendenkring van de deelnemende studenten en amateurs levert steeds weer nieuw publiek op.

In Amsterdam heeft zich over de afgelopen jaren een trouw vast publiek opgebouwd waar zich maandelijks een gevarieerd gezelschap bij aansluit.

Hierdoor ontstaat een mix van publiek met verschillende leeftijden en achtergronden.

Frequentie

Voor 2020 staan er 8 edities gepland, maandelijks op de derde zondag. We starten in februari, dan zijn er concerten in maart, april, mei en juni en na de zomer weer in september, oktober en november

PR

Haydn op zondag wordt zowel online als offline aangekondigd.

Elke maand speelt een groep van ca. 30 personen mee. Een deel van de promotie (mond-tot-mond, sociale media) loopt dan ook via hen.

Het evenement is terug te vinden in culturele agenda’s zoals die van de OBA en het Parool, online via de Hallen Amsterdam, iAmsterdam, klassiekemuziek.nl, Café Belcampo en de eigen website, Instagramm en via de Facebookpagina. Ook worden via deze weg nieuwe deelnemers voor het orkest geworven.

Daarnaast worden flyers met een programma voor de komende drie maanden verspreid bij verschillende culturele centra in de stad en locaties rond de Hallen Amsterdam.